Modus Design partnerem Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego

18 maja 2015

Marek Cecuła założyciel Modus Design i Dyrektor Artystyczny Ćmielów Design Studio oraz Tomasz Małecki Prezes Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. i dr Joanna Hołda Menedżer ds. wzornictwa przemysłowego LPN-T S.A. na spotkaniu inauguracyjnym (18.05) w ćmielowskim Studio rozmawiali na temat powołania Rady Designu, komórki doradczej lubelskiego inkubatora. Celem Rady Designu będą między innymi działania mające na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie wzornictwa przemysłowego, opiniowanie inicjatyw Parku i wdrażanych w lubelskim inkubatorze projektów jak również wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu.

IMG_1031Marek Cecuła na spotkaniu z przedstawicielami Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego:  dr Joanna Hołda Menedżer ds. wzornictwa przemysłowego i Tomasz Małecki Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. fot. materiały prasowe

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. powstał w 2005 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, aby ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Lubelski inkubator działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. LPN-T S.A. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (International Association of Science Parks and Areas of Innovation – IASP).

Formująca się w LPN-T S.A. Rada Designu będzie ciałem doradczym i honorowym dla wspierania i rozwoju inicjatyw Parku. Wśród reprezentantów znajdą się przedstawiciele środowisk naukowych, artystycznych i projektowych.  Obok Marka Cecuły w Radzie Designu zasiądą dr Julita Agnieszka Rybczyńska profesor i rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; dr Paulina Zarębska – Denysiuk – doktor historii sztuki, nauczycielka, kuratorka wystaw;  prof. Ryszard Skubisz – wybitny polski prawnik, radca prawny i rzecznik patentowy, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej; prof Artur Popek dziekan Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, artysta, nauczyciel akademicki; Andrzej Jachim – współtwórca i dyrektor ds. strategii agencji reklamowej Vena Art.